สิ่งที่เกิดขึ้นกับสาว ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงาม อารมณ์
ล้วนเกิดจากฮอร์โมนภายในร่างกายที่แตกต่างกัน ทำให้ในบางครั้ง
กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต

แบบทดสอบนี้จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เพื่อสามารถควบคุมจุดอ่อนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องได้

|

แบบทดสอบนี้เป็นเพียงแบบทดสอบเบื้องต้น

โปรดปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยา

PP-PF-WHC-TH-0199-01 (06/21)