มารู้จุดอ่อนในตัวที่คุมไม่อยู่
ไม่ลังเล อ่านปุ๊บตอบปั๊บตามความรู้สึกแรก
ไม่โกหกตัวเอง เพื่อผลที่แม่นยำ

แบบสอบถามนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถทดแทนการให้ความเห็น หรือข้อวินิจฉัยของแพทย์หรือเภสัชกรได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยาทุกครั้ง

PP-PF-WHC-TH-0199-01(06/21)